• 0800-224 24 24 Gratis van 8.30 u tot 17.30 u
  • Grote bestellingen? Gratis en snelle offerte
  • Tevreden of geld terug
  • Gratis levering binnen 24u Gratis levering bij aankoop vanaf € 200
logo raja 0800-224 24 24 Gratis van 8.30 u tot 17.30 u
0,00 € Geen artikel
Bestellen Per referentie

Juridische informatie

Privacy & Cookie policy

1. Algemeen

De BV Rajapack, Postbus 9415, 4801 LK Breda (hierna “Rajapack”) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op de website www.rajapack.nl. Rajapack leeft als Nederlandse vennootschap de Nederlandse ‘Wet Bescherming Persoonsgegevens. Een verklaring werd afgelegd bij het College voor de Bescherming van Persoonsgegevens.

2. Persoonsgegevens die verzameld worden

2.1. De gegevens die je ons meedeelt
In het registratieformulier op de Website: e-mailadres, naam, voornaam, telefoonnummer, firmanaam, adres.

2.2. Gegevens die automatisch worden gegenereerd
Bepaalde gegevens worden verzameld via cookies: zie onderaan in dit document voor onze cookie policy.

Bepaalde gegevens kunnen eveneens verzameld worden zonder in cookies opgeslagen te zijn. Zij kunnen enkel gelezen worden door Rajapack en uitsluitend gedurende jouw bezoek aan de Website. Het gaat om: 1°) het TCP/IP adres 2°) het type en de versie van jouw navigatiesysteem 3°) de laatst bezochte internet pagina.

2.3. De persoonsgegevens die door commerciële partners worden meegedeeld
In deze hypothese garanderen de commerciële partners van Rajapack aan Rajapack dat de commerciële partners de toestemming hebben bekomen om de betreffende persoonsgegevens over te maken.

3. Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden

Jouw persoonsgegevens worden verzameld om:

  • Je de dienst aangeboden op de Website te kunnen leveren;
  • Het doen van marktonderzoek ter verbetering van de technische en inhoudelijke kwaliteit van de Website;
  • Het verstrekken van informatie, het verzenden van een e-mail met de verschillende aanbiedingen die je zouden kunnen interesseren;
  • De technische administratie van de Website te beheren;
  • Na de gegevens anoniem te hebben gemaakt, statistieken op te maken of enquêtes uit te voeren met betrekking tot het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van de Website.

3.2. Direct marketing en mededeling aan derden
Jouw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing, tenzij Rajapack hiervoor jouw expliciete voorafgaande toestemming heeft verkregen (“opt-in”) bij je Aanmelding. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail aan sales@rajapack.nl.

4. Duur van het bijhouden van de gegevens

Alle persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is om de dienst te leveren door Rajapack.

5. Recht van toegang en verbetering

Jij hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens, deze te verbeteren of te wijzigen en dit door verzending van een e-mail aan sales@rajapack.nl of per brief aan het adres in artikel 1 van deze Privacy Policy, mits bijvoeging van een kopie van jouw identiteitskaart. Je bent geheel vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet aan Rajapack mee te delen. Je dient wel te weten dat bepaalde diensten niet uitgevoerd kunnen worden indien jij jouw persoonsgegevens niet invult op het bestelformulier en dat jij als enige verantwoordelijk bent voor de juistheid van de gegevens die je meedeelt aan Rajapack.

6. Recht van verzet

Je kan jouw recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen uitoefenen door een e-mail te richten aan sales@rajapack.nl. Jij kan je echter niet verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen.

7. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Rajapack heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet- toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op de Website te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan Rajapack aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Rajapack houdt eraan je ervan te verwittigen dat de Website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites, die Rajapack niet controleert en waarop deze Privacy Policy niet van toepassing is. Deze sites worden inderdaad niet beheerd door Rajapack. Rajapack is niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de Aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden. Rajapack raadt je dus aan om aandachtig elk privacyreglement van elke site die je bezoekt, te lezen daar deze kan verschillen van deze Privacy Policy.

8. Cookies

8.1. Informatie over ons gebruik van Cookies
Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.

Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze Website zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons enkel de werking van onze Website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses van onze gebruikers en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze Website is.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel. Gelieve onze Privacy Policy te lezen om kennis te nemen van de privacy regels die van toepassing zijn op de Website.

Voor verdere informatie over deze Cookie Policy kan u ons contacteren via sales@rajapack.nl.

8.2. Wat is een cookie?
Een cookie is klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in je browser of op de harde schijf van je computer. Op die manier kunnen wij jouw voorkeuren bij het gebruik van onze Website onthouden. Tenzij je je browserinstellingen hebt aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van zodra je onze Website bezoekt.

8.3. Soorten cookies
Cookies kunnen worden onderverdeeld naar gelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur.
First party cookies zijn die cookies die geplaatst worden door een Website die op dat moment bezocht wordt door de gebruiker (b.v. cookies geplaatst door www.Rajapack.nl).
Third-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een andere domeinnaam dan die van de Website die bezocht wordt door de gebruiker. Als een gebruiker een Website bezoekt en een derde partij een cookie plaatst via die Website, dan is dit een third-party cookie. Zo werken we samen met:
- Criteo (www.criteo.com) : uitschrijven kan via //www.criteo.com/privacy. Volg de instructies onder de titel 'User Choices'. U kan zich eveneens uitschrijven via 'Network Advertising Initiative' op www.networkadvertising.org (onder company name zal je Criteo terugvinden)
- DoubleClick (//www.google.com/policies/technologies/ads/) : via de website www.youronlinechoices.com krijgt u een lijstje te zien van alle organisaties die cookies op uw eigen computer en eventuele log-on naam geplaatst hebben. Door daar de cookies van Google op 'OFF' te zetten, voorkomt u (beperkt tot die computer en die log-on naam) de werking van de DoubleClick-cookies.
- Tradedoubler (www.tradedoubler.com) : deze cookies kunt u verwijderen via de website //www.tradedoubler.com/privacy-policy onder het kopje 'Targeting Information' kunt u 'clear cookies' aanklikken, waardoor deze verwijderd worden.
Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de Website naar behoren functioneert (b.v. cookies voor log-in of registratie, taalvoorkeuren). Functionele cookies zijn logischerwijs first party cookies.
Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van de Website. Cookies met statische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina’s van de Website u bezoekt, waar uw computer gelokaliseerd is etc. Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte Website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen. Cookies met targeting doeleinden laten toe dat op basis van uw surfgedrag een profiel wordt opgebouwd zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op uw interesses. Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond. Niet functionele cookies kunnen first party of third party cookies zijn.
Permanente cookies: Deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur bepaald in de cookie. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker de Website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (b.v. cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics etc). De meeste niet- functionele cookies zijn permanente cookies.
Sessie cookies: Deze cookies laten ons toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browser sessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer zij het browserscherm sluiten. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra u de browser afsluit, worden alle sessie cookies verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessie cookies.

Rajapack Benelux maakt gebruik van een dienst van Graydon ten behoeve van het verzamelen van statistieken over het bezoek aan onze website. Graydon gebruikt deze gegevens in geanonimiseerde vorm om haar diensten verder te ontwikkelen en te verbeteren. Statistieken worden op geaggregeerd en bedrijfsniveau gerapporteerd, niet op het niveau van de individuele bezoeker. De persoonsgegevens die worden verwerkt omvatten de informatie die de browser van de gebruiker standaard met het zogenoemde HTTPS-request meezendt (waaronder het IP-adres), ook Graydon ontvangt deze informatie. Daarnaast worden domeinnamen, bedrijfsnamen en bedrijfscontactgegevens verwerkt.

8.4 Jouw toestemming
Bij je eerste bezoek aan onze Website wordt je gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. Je blokkeert cookies door de browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren. Wanneer je echter je browserinstellingen gebruikt om die cookies te blokkeren, zal je mogelijks geen toegang hebben tot (bepaalde delen van) onze Website. Lees deze cookie policy aandachtig voor meer informatie hierover. Als je op een gegeven moment je toestemming wil intrekken, moet je je cookies verwijderen d.m.v. je browserinstellingen. Voor verdere informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies kan je volgende website bezoeken:www.aboutcookies.org

8.5 Je browserinstellingen veranderen
Wij wijzen je er op dat webbrowsers je toelaten om je cookie instellingen te wijzigen. Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van je webbrowser. Om deze instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. Zoniet dien je de ‘Help’ functie in je webbrowser te consulteren voor meer details.


8.6. Meer informatie over cookies

Informatie over cookies Nuttige informatie over cookies vind je hier: //www.aboutcookies.org

Internet Advertising Bureau
De belangenvereniging van digitale marketeers heeft een gids opgesteld over online behavioural advertising en online privacy die je hier kan terug vinden: //youronlinechoices.com/


8.7. Welke cookies gebruiken wij op www.Rajapack.nl
Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij kunnen geen enkele invloed uitoefen op de inhoud van die verklaringen noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

9. Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding


Deze Privacy Policy wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Nederlands recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil. De rechtbanken van Breda zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Privacy Policy.

10. Aanvaarding


Door de Website te bezoeken en ten laatste op het ogenblik van jouw bestelling, aanvaard je alle bepalingen van deze Privacy Policy en stem je ermee in dat Rajapack jouw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met deze Privacy Policy.

Pagina Afdrukken