• 0800-224 24 24 Gratis van 8.30 u tot 17.30 u
  • Grote bestellingen? Gratis en snelle offerte
  • 4,5/5
    Tevreden of geld terug
  • Gratis levering binnen 24 uur vanaf € 200 aankoopbedrag
logo raja 0800-224 24 24 Gratis van 8.30 u tot 17.30 u
0,00 € Geen artikel
Bestelling Per referentie

Beschermen is onze natuur!
Ontdek hier onze milieuvriendelijke verpakkingen

Verpak duurzaam en milieubewust met de vele oplossingen van RAJA.
Voor elke stap in het verpakkingsproces bestaat er wel een milieuvriendelijk alternatief.

AFAQ ISO 14 001 RAJA is
ISO 14001-gecertificeerd

FSC De groep Raja is lid van FSC® (Forest Stewardship Council)

Milieuvriendelijke verpakkingen

UW VRAGEN OVER DUURZAME VERPAKKINGEN

Duurzaamheid en recycling in het algemeen

Welke grondstoffen kan men recyclen?

Recyclen is een proces waarbij industrieel en huishoudelijk afval zodanig behandeld wordt dat dit hergebruikt kan worden als nieuw onderdeel of grondstof in de productiecyclus van een ander product.
Recyclen heeft twee grote ecologische voordelen: een daling van het afvalvolume en het behoud van onze natuurlijke bronnen. Om te kunnen recyclen, moet een product uit één enkele materie bestaan en mag het geen onzuiverheden bevatten.

Dankzij selectieve afvalscheiding en -verwerking, kunnen heel wat producten gerecycled worden :

Papier-karton
Recyclen is over het algemeen voordeliger dan verbranden. Een papiervezel kan tot 10 maal gerecycled worden. Daarna worden de vezels te broos.

Hout
Hout is bij uitstek heel goed recyclebaar. Houten paletten kunnen bijvoorbeeld hersteld worden of omgevormd worden tot houtsnippers om spaanplaat te vervaardigen, of tot mulch voor in de tuinbouw, of als brandstof gebruikt worden.

Plastic
Recyclebare plastics zijn polypropyleen (PP), polyester (PET) en hogedichtheid polyethyleen. Iedere ton gerecycled plastic zorgt voor een besparing van tussen de 700 en 800 kg ruwe aardolie.

Staal
Is oneindig te recyclen. Voor één ton gerecycled staal, wordt één ton ijzererts uitgespaard.

Aluminium
Is oneindig te recyclen. 70 tot 80% van de aluminium producten wordt gerecycled.

Waarom geven we voorrang aan verpakkingen op basis van gerecycleerde materialen?

Omdat ze bijdragen tot de vermindering van afval en materialen een tweede leven bieden, waardoor het gebruik van onze natuurlijke grondstoffen beperkt wordt.

Vernietigt het gebruik van papier onze bossen?

NEEN! De papierindustrie maakt enkel gebruik van bijproducten (op basis van houtschilfers en – vezels) of bomen uit duurzaam beheerde bossen. In tegenstelling tot wat men vaak denkt, werd het bosgebied in Europa de afgelopen jaren met 25% uitgebreid.

Welke voordelen bieden biologisch afbreekbare of composteerbare producten ?

Dit zijn producten die afgebroken worden door middel van een natuurlijk proces (dankzij micro-organismen), zonder schadelijke gevolgen voor het milieu. Composteren vermijdt kostelijke en vervuilende afvalverbranding en maakt het recycleren van ons afval waardevol.

Wat doen we met gevaarlijke producten na hun gebruik?

Bijvoorbeeld : spuitbussen, elektrisch of elektronisch afval, batterijen, enz. Deze mogen niet in de prullenmand belanden, maar dienen ingezameld en afgegeven te worden bij bedrijven die gespecialiseerd zijn in het verwerken van gevaarlijk afval.

Selectieve afvalscheiding en -verwerking in het kort

Het inzamelen en sorteren van industrieel afval is verplicht voor bedrijven. (decreet 94-609 van 12 juli 1994).
Dit decreet legt ook het herwaarderen van afval (karton, papier en glas) op, door hergebruik, recycling of ander proces met oog op het verwerven van herbruikbare materialen of nieuwe energie.
Alle openbare of particuliere instellingen zijn er dus aan gebonden het afval van hun activiteiten niet te vermengen met afval dat niet verwerkt kan worden. Sinds juli 2002, mag onverwerkt afval niet meer weggegooid worden.
Dus is het noodzakelijk om producten te sorteren en hun samenstelling te ontleden. Voor het selectief scheiden van uw afval , bieden wij u een volledig gamma aan van gebruiksvriendelijke vuilniszakhouders en stevige vuilniszakken.

Onze suggesties voor duurzame verpakkingen

Welke duurzame schokwerende materialen bestaan er?

Papier voor de Fillpak TT en Padpak voor het maken van schokwerende papierkussens: makkelijker af te breken door het milieu en recyclebaar

Kraft papier : recyclebaar of vervaardigd op basis van gerecycled papier. Ongebleekte papierpulp.

Golfkarton : op basis van 100 % gerecycled karton, en zelf ook recyclebaar.

Luchtkussens : zorgen voor plaatswinning tijdens opslag of transport. (1% materie voor 99% lucht)

Flo-pak green : vervaardigd uit 100% gerecycled polystyreen.

Flo-pak natural : vervaardigd op basis van maïszetmeel.

Opvulpapier : op basis van 100% gerecycled papier, en zelf ook recyclebaar.

Welke producten moeten voorzien zijn van een veiligheidsfiche ?

De Material Safety Data Sheet (MSDS)is een formulier dat alle nuttige informatie omtrent de eigenschappen van een chemische substantie bevat. Dit is een belangrijk element voor de veiligheid op de werkplaats.
Dit is enkel van toepassing op producten die als gevaarlijke producten beschouwd worden. Horen hier niet bij: omsnoering, rekfolie, plastic zakken, enz.

Welke kartonnen dozen en containers zijn duurzaam?

De kartonnen dozen en containers van RAJA zijn niet verontreinigend. Ze bevatten geen zware metalen conform de Europese richtlijn 94/62/EG. Deze kartonnen dozen zijn bijgevolg eenvoudiger te recyclen of te verbranden
De dozen in golfkarton bestaan bovendien voor minstens 70% uit gerecycled materiaal. Ze zijn aan de buitenzijde bekleed met echt kraftpapier. De golflaag tussen binnen- en buitenzijde en de binnenkant van de doos bestaat volledig uit gerecycled materiaal.
Het kraftpapier dat werd gebruikt voor de vervaardiging van het golfkarton komt uitsluitend voort uit afval van houtzagerijen en uit lichtingskap voor het onderhoud en de bescherming van bossen.

Bestaan er duurzame varianten van tape en kleefband?

• De kunststof verpakkingstapes van RAJA mogen worden gerecycled samen met het karton (tolerantie van 3% onzuiverheden). Polypropyleentape kan zonder risico worden verbrand.
• Onze lijmstaven en -blokken zijn niet giftig en bevatten geen oplosmiddelen. Ze garanderen bijgevolg een perfecte sluiting zonder milieuschade.
• Onze kraftpapieren kleefband is vervaardigd uit 100% natuurlijk materiaal: dit is dus de meest duurzame tape.

Normen en symbolen

Waarvoor staat de norm ISPM15?

Dat is de Internationale Standaard voor Phytosanitaire Maatregelen. Zijn doel is het tegengaan van de verspreiding van schadelijke organismen van het ene continent naar het andere. Deze norm is van toepassing op houten verpakkingen met een dikte van méér dan 6 mm, bedoeld voor export buiten de EU. Hij geldt niet voor verpakkingen in karton of kunststof. Verpakkingen in verwerkt hout, zoals multiplex of gemoduleerd hout, moeten niet worden nabehandeld of gemerkt, want ze werden reeds verhit tijdens de productie. Verpakkingen in karton, kunststof en verwerkt hout kunnen dus naar om het even welk land worden verzonden.

Waarvoor staat de norm ROHS?

"Het begrip RoHS komt van het Engelse Restriction of HazardousSubstances, oftewel Beperking van Gevaarlijke Stoffen. Het moet het gebruik van zes stoffen in de elektronische industrie verminderen. Iedere lidstaat van de EG moet een eigen wet aannemen om deze richtlijn in te voeren.
De volgende stoffen vallen onder de richtlijn:Lood – Pb, Kwik – Hg, Cadmium – Cd, Chroom VI - Cr6+ (zeswaardig chroom), PBB (polygebromeerdebifenyl), PBDE (polygebromeerdedifenylether), PBB en PBDE zijn vlamvertragers die in sommige plastics worden gebruikt.

Waarvoor staat het symbool RESY?

RESY is een Duitse organisatie die zich sterk maakt voor de recyclage van papier, dozen en karton en heeft de taak om alle verpakkingen in golfkarton gebruikt bij transport terug te nemen en te recycleren.
“RESY” is een door Europa erkend symbool dat aangeeft of een product recycleerbaar en milieuvriendelijk is. Dit nummer is uniek. Het Resygeselschafft kan aan de hand van dit nummer vaststellen dat een doos in opdracht vervaardigd is en dat de klant hiervoor verwijderingsbijdrage afstaat aan het Resy-geselschafft.