Gratis van 8.30 u tot 17.30 u
Grote bestellingen?
Gratis en snelle offerte
4,3/5
Klantbeoordelingen
0
Hervat uw aankopen waar u gebleven bent
spinner
cat

Actieprogramma
Vrouwen en Milieu

Ondersteund door de stichting RAJA-Danièle Marcovici

Doelstellingen van de actie

Doelstellingen van de actie

Organisatie 1 : Agrisud international

Agrisud international

Duurzame landbouwketens ontwikkelen door vrouwen uit etnische minderheden te ondersteunen van het Hoang Lien National Park

Het Hoang Lien National Park in het noorden van Vietnam wordt voornamelijk bewoond door etnische Hmong-, Giay- en Dao-minderheden die van de landbouw en ambacht leven. In deze gemeenschappen zijn de activiteiten van vrouwen nog altijd merkbaar benadeeld: weinig toegang tot landbouwgrond, vroegtijdige huwelijken en analfabetisme. Het project “IDEAS FEMMES” van Agrisud International geeft vrouwen meer zelfstandigheid door ze te begeleiden bij het opzetten van een inkomensgenererende activiteit en door hen alfabetiseringscursussen aan te bieden. Beide initiatieven zullen hun integratie in de landbouwsector versoepelen. Het project heeft als doel vrouwen aan de lokale economie te laten deelnemen en hun positie te versterken in de gemeenschap.

Organisatie 2 : blueEnergy France

blueEnergy France

Mindervalide en/of gepensioneerde vrouwen opleiden in agro-ecologische technieken om hen voedselzekerheid te bieden

In Bluefields - de hoofdstad van de Región Autónoma de la Costa Caribe Sur in Nicaragua - is de bevolking zeer arm en leeft men in bijzonder moeilijke omstandigheden. De armste wijken beschikken niet over de nodige infrastructuur om hun inwoners het hele jaar te voorzien van drinkwater, elektriciteit of een gezonde en gevarieerde voeding. Nicaragua is dan ook bijzonder kwetsbaar voor klimaatverandering. Ouderwetse landbouw en ontbossing hebben de bodem onvruchtbaar, hard en zuur gemaakt waardoor extreme klimaatomstandigheden alleen maar zullen toenemen. Bovendien worden de meest kwetsbare vrouwen het eerst getroffen door de klimaatverandering. Daarom voert blueEnergy een actieplan uit i.v.m. voedselzekerheid om gezinnen te helpen zich aan te passen aan de klimaatgevolgen. Vrouwen in kwetsbare situaties (mindervalide of van een oudere leeftijd) worden opgeleid in agro-ecologie en permacultuurtechnieken om zelf een volkstuin aan te leggen. Vervolgens verspreiden zij opnieuw deze praktijken in hun lokale gemeenschap.

Organisatie 3 : Empow’Her

Empow’Her

Vrouwen ondersteunen bij de ontwikkeling van een duurzame landbouw door ze centraal te plaatsen in hun economische ontwikkeling en een positieve bijdrage te leveren aan de strijd tegen de klimaatverandering

73% van de Nigerese bevolking die onder de armoedegrens leeft zijn vrouwen. Voor wie op het platteland woont, is de onzekerheid nog groter. Nigerese vrouwen lijden onder een gebrek aan economische rechten en hulpmiddelen. Slechts 13% van de landbouwgrondeigenaars zijn vrouwen. Daarbovenop hebben de huidige landbouwpraktijken een negatieve impact op het milieu. Empow’Her constateert dat 75% van de ondervraagde vrouwen toegeeft niet-duurzame productiemethoden te gebruiken. Het "PERENIA"-project onder leiding van Empow'Her steunt en begeleidt vrouwen bij de ontwikkeling van duurzame landbouw. Zo krijgen Nigerese vrouwen niet enkel een centrale rol in hun eigen economische ontwikkeling, maar kunnen ze ook een positieve bijdrage leveren aan de strijd tegen de klimaatverandering. Het PERENIA-project versterkt op die manier de integratie en de positie van vrouwen in landbouwketens zodat hun cruciale rol in de landbouwsector zal worden erkend.

Organisatie 4 : Habitat-Cité

Habitat-Cité

De levensomstandigheden van vrouwen verbeteren door ze via workshops in de bouwsector op te leiden en ze te sensibiliseren voor milieuvriendelijke landbouw door voedselbossen aan te leggen

In de Vallée de Jacmel en Bainet, een bergachtige en moeilijk bereikbare regio in het zuidoosten van Haïti, leven de inwoners hoofdzakelijk van landbouw, veeteelt en ambacht. Droogte, ontbossing en natuurrampen veroorzaken verschillende problemen voor deze plattelandsgemeentes; vooral op vlak van hun oogsten en levensomstandigheden. Om deze problemen aan te pakken hebben Habitat-Cité en haar partner OJUCAH een “voedselbos”-project gelanceerd. Vrouwen uit plaatselijke gemeenschappen worden gemotiveerd om de ontbossing een halt toe te roepen en verschillende voedselgewassen te telen. Voedselbossen beperken de ontbossing en geven de lokale bevolking rechtstreeks toegang tot voedsel. Om de tewerkstelling van vrouwen te promoten, krijgen ze een opleiding en worden ze begeleid in het opstarten van een inkomensgenererende activiteit in de bouwsector. De constructietechnieken waarbij gebruik wordt gemaakt van plaatselijke en natuurlijke materialen, worden onderwezen door Habitat-Cité en OJUCAH. Deze technieken worden erkend en aangeraden door de Haïtiaanse overheid om de nationale infrastructuur aan te passen voor natuurrampen. Er worden ook activiteiten voor meisjes voorzien die ze sensibiliseren voor de vele uitdagingen rond gender en milieu.

Organisatie 5 : Women of Africa

Women of Africa

De biodiversiteit van de botanische tuin van Camayenne herstellen en onderhouden door vrouwen onderwijs en werkgelegenheid aan te bieden

Afrika is een van de continenten die het meeste lijdt onder de klimaatontregeling. De frequente ontginning van hout ligt aan de basis van de ontbossing, dat een gevaar vormt voor de Afrikaanse biodiversiteit. Vrouwen worden bovendien als eerste getroffen door deze klimaatontregeling. In Conakry (Guinee) wordt de botanische tuin van Camayenne beschouwd als het groene hart van de stad. Deze tuin van 8 hectare herbergt zeer zeldzame en bedreigde boom- en plantensoorten. De botanische tuin wordt steeds kwetsbaarder door de invloeden van de stedelijke omgeving. De kap, constructiewerken en het niet erkennen van dit erfgoed zijn in dit geval de voornaamste gevaren. Women of Africa heeft een project opgestart om de biodiversiteit van deze tuin te herstellen en te behouden door vrouwen hiervoor te werk te stellen. De tewerkgestelde vrouwen zullen voor dit project 1000 aanvullende bomen en planten aanleggen.

Organisatie 6 : PikPik Environnement

PikPik Environnement

De moeders van Ile-Saint-Denis mobiliseren en sensibiliseren voor afvalbeheer zodat zij de juiste informatie aan andere moeders doorgeven

Tijdens het COP 2-evenement wilde PikPik Environnement dat iedereen het belang van ecologie zou inzien en dat hun boodschappen voor iedereen nuttig kunnen zijn. De organisatie heeft daarom downloadbare tools ontworpen, zodat iedereen zijn eigen workshop rond de ecologische transitie kan organiseren. PikPik Environnement wil hier op voortbouwen door het project “Passeport éco-citoyen” uit te proberen. Dit project mobiliseert en sensibiliseert burgers voor de vele aspecten van duurzame ontwikkeling. Deze actie wordt uitgevoerd in een dichtbevolkte wijk van Ile-Saint-Denis tot Seine-Saint-Denis om de inwoners in moeilijkheden warm te maken voor deze kostbare boodschap. Ile-Saint-Denis is een gebied waar PikPik Environnement bijzonder actief is. In het kader van haar activiteiten heeft de organisatie vastgesteld dat deze evenementen het vaakst door moeders worden bijgewoond en dat deze vrouwen zich net het meest inzetten voor hun buurt. Vrouwen en inwoners van dichtbevolkte wijken zijn helaas als eerste het slachtoffer van milieugerelateerde problemen, terwijl zij net de sleutel tot verandering zijn. Het experimentele “Passeport écocitoyen” dient deze moeders van Ile-Saint-Denis te sensibiliseren voor afvalbeheer zodat zij deze belangrijke informatie opnieuw kunnen doorgeven aan andere moeders. Dit project zal de rol van vrouwen in hun wijk bevorderen, hun begeleiden in het verbeteren van hun levensomstandigheden en hun leren hoe ze het best kunnen omgaan met hun hulpmiddelen. Dit sensibiliseringsplan met een zekere hoeveelheid zelfstandigheid is een indrukwekkende schakel om de boodschap van PikPik Environnement beter te verspreiden bij de bevolking in moeilijkheden.