Uw vragen,
onze antwoorden

Planete

Duurzaamheid en recycling in het algemeen

 • Welke grondstoffen kan men recyclen?

  Recyclen is een proces waarbij industrieel en huishoudelijk afval zodanig behandeld wordt dat dit hergebruikt kan worden als nieuw onderdeel of grondstof in de productiecyclus van een ander product.
  Recyclen heeft twee grote ecologische voordelen: een daling van het afvalvolume en het behoud van onze natuurlijke bronnen. Om te kunnen recyclen, moet een product uit één enkele materie bestaan en mag het geen onzuiverheden bevatten.

  Dankzij selectieve afvalscheiding en -verwerking, kunnen heel wat producten gerecycled worden :

  Papier en karton
  Recyclen is over het algemeen voordeliger dan verbranden. Een papiervezel kan tot 10 maal gerecycled worden. Daarna worden de vezels te broos. 92% van alle papier wordt momenteel gerecycled.

  Hout
  Hout is bij uitstek heel goed recyclebaar. Houten paletten kunnen bijvoorbeeld hersteld worden of omgevormd worden tot houtsnippers om spaanplaat te vervaardigen, of tot mulch voor in de tuinbouw, of als brandstof gebruikt worden.

  Plastic
  Recyclebare plastics zijn polypropyleen (PP), polyester (PET) en hogedichtheid polyethyleen (PEHD). Iedere ton gerecycled plastic zorgt voor een besparing van tussen de 700 en 800 kg ruwe aardolie.

  Staal
  Is oneindig te recyclen. Voor één ton gerecycled staal, wordt één ton ijzererts uitgespaard.

  Aluminium
  Is oneindig te recyclen. 70 tot 80% van de aluminium producten wordt gerecycled.

 • Waarom geven we voorrang aan verpakkingen op basis van gerecyclede materialen?

  Omdat ze bijdragen tot de vermindering van afval en materialen een tweede leven bieden, waardoor het gebruik van onze natuurlijke grondstoffen beperkt wordt.

 • Wat is de impact van papiergebruik op onze bossen?

  De papierindustrie maakt enkel gebruik van bijproducten (op basis van houtschilfers en – vezels) of bomen uit duurzaam beheerde bossen. In tegenstelling tot wat men vaak denkt, werd het bosgebied in Europa de afgelopen jaren met 25% uitgebreid.

 • Welke voordelen bieden afbreekbare of composteerbare producten ?

  Composteren vermijdt een kostelijke en vervuilende afvalverbranding en maakt het recyclen van ons afval waardevol. Composteerbare producten zijn vaak gemaakt van hernieuwbare grondstoffen. Dat impliceert dat ze doorgaans al schadelijk CO2 uit de lucht hebben opgenomen waardoor er een minder grote belasting is op ons milieu vergeleken met producten op basis van bv. aardolie.

 • Wat doen we met gevaarlijke producten na hun gebruik?

  Bijvoorbeeld : spuitbussen, elektrisch of elektronisch afval, batterijen, enz. Deze mogen niet in de prullenmand belanden, maar dienen ingezameld en afgegeven te worden bij bedrijven die gespecialiseerd zijn in het verwerken van gevaarlijk afval.

 • Ben ik als bedrijf wettelijk verplicht mijn afval te sorteren?

  Het inzamelen en sorteren van bedrijfsafval is voor alle bedrijven verplicht (net zoals dat geldt voor huishoudens). Alle openbare en particuliere instellingen zijn er dus aan gebonden het afval van hun activiteiten niet te vermengen met afval dat niet verwerkt kan worden. Voor het selectief scheiden van uw afval bieden we u een volledig assortiment aan van gebruiksvriendelijke vuilniszakhouders, vuilniszakken en stevige vuilniszakken.

Onze suggesties voor duurzame verpakkingen

 • Welke duurzame schokwerende materialen bestaan er?

  Papier voor de Fillpak TT®, Padpak® en Wrappak® machines voor het maken van schokwerende papierkussens: makkelijker af te breken door het milieu en recycleerbaar.

  Kraftpapier: recycleerbaar of vervaardigd op basis van gerecycleerd papier. Ongebleekte papierpulp.

  Golfkarton: op basis van 100 % gerecycleerd karton, en zelf ook recycleerbaar.

  Luchtkussens: 1% materie voor 99% lucht. Beperkt de CO2-uitstoot tijdens het transport. Verkrijgbaar in varianten gemaakt van gerecycleerd plastic of bioplastic.

  Flo-pak® Natural: vervaardigd op basis van plantaardig zetmeel.

  Opvulpapier op basis van 100% gerecycleerd papier, en zelf ook recycleerbaar.

 • Welke producten moeten voorzien zijn van een veiligheidsfiche ?

  De Material Safety Data Sheet (MSDS)is een formulier dat alle nuttige informatie omtrent de eigenschappen van een chemische substantie bevat. Dit is een belangrijk element voor de veiligheid op de werkplaats.
  Dit is enkel van toepassing op producten die als gevaarlijke producten beschouwd worden. Horen hier niet bij: omsnoering, rekfolie, plastic zakken, enz.

 • Welke kartonnen dozen en containers zijn duurzaam?

  De kartonnen dozen en containers van RAJA zijn niet verontreinigend. Ze bevatten geen zware metalen conform de Europese richtlijn 94/62/EG. Deze kartonnen dozen zijn bijgevolg eenvoudiger te recyclen of te verbranden.
  De dozen in golfkarton bestaan bovendien voor minstens 70% uit gerecycled materiaal. Ze zijn aan de buitenzijde bekleed met echt kraftpapier. De golflaag tussen binnen- en buitenzijde en de binnenkant van de doos bestaat volledig uit gerecycled materiaal.
  Het kraftpapier dat werd gebruikt voor de vervaardiging van het golfkarton komt uitsluitend voort uit afval van houtzagerijen en uit lichtingskap voor het onderhoud en de bescherming van bossen.

 • Hoe duurzaam is de sluiting voor uw doos?

  • De kunststof verpakkingstapes van RAJA mogen worden gerecycled samen met het karton (tolerantie van 3% onzuiverheden). Polypropyleentape kan zonder risico worden verbrand. Beter nog is de zelfklevende papieren tape. Samen met de gegomde kleefband het milieuvriendelijkste alternatief voor een plastic tape.
  • Onze gegomde kleefband is vervaardigd uit 100% natuurlijk materiaal: dit is dus de meest duurzame sluiting.
  • Onze lijmstaven en -blokken zijn niet giftig en bevatten geen oplosmiddelen. Ze garanderen bijgevolg een perfecte sluiting zonder milieuschade.

Normen en symbolen

 • Waarvoor staat de norm ISPM15?

  Dat is de Internationale Standaard voor Phytosanitaire Maatregelen. Zijn doel is het tegengaan van de verspreiding van schadelijke organismen van het ene continent naar het andere. Deze norm is van toepassing op houten verpakkingen met een dikte van méér dan 6 mm, bedoeld voor export buiten de EU. Hij geldt niet voor verpakkingen in karton of kunststof. Verpakkingen in verwerkt hout, zoals multiplex of gemoduleerd hout, moeten niet worden nabehandeld of gemerkt, want ze werden reeds verhit tijdens de productie. Verpakkingen in karton, kunststof en verwerkt hout kunnen dus naar om het even welk land worden verzonden.

 • Waarvoor staat de norm ROHS?

  Het begrip RoHS komt van het Engelse Restriction of Hazardous Substances, oftewel Beperking van Gevaarlijke Stoffen. Het moet het gebruik van zes stoffen in de elektronische industrie verminderen. Iedere lidstaat van de EG moet een eigen wet aannemen om deze richtlijn in te voeren.
  De volgende stoffen vallen onder de richtlijn: Lood – Pb, Kwik – Hg, Cadmium – Cd, Chroom VI - Cr6+ (zeswaardig chroom), PBB (polygebromeerdebifenyl), PBDE (polygebromeerdedifenylether). PBB en PBDE zijn vlamvertragers die in sommige plastics worden gebruikt.

 • Waarvoor staat het symbool RESY?

  RESY is een Duitse organisatie die zich sterk maakt voor de recyclage van papier, dozen en karton en heeft de taak om alle verpakkingen in golfkarton gebruikt bij transport terug te nemen en te recyclen.
  “RESY” is een door Europa erkend symbool dat aangeeft of een product recyclebaar en milieuvriendelijk is. Dit nummer is uniek. Het Resygeselschafft kan aan de hand van dit nummer vaststellen dat een doos in opdracht vervaardigd is en dat de klant hiervoor verwijderingsbijdrage afstaat aan het Resy-geselschafft.