Welk bedrijfsafval
moet u sorteren?

Planete

Het correct sorteren van uw afval

Welke soorten afval zijn recyclebaar, en in welke afvalbak moeten ze dan terechtkomen? RAJA toont u hier het overzicht.

Open infographic

Open infographic

Welk bedrijfsafval moet u sorteren?

Bedrijven dienen in grote lijnen dezelfde afvalstromen te sorteren als huishoudens. De onderstaande afvalstoffen vallen onder de verplichting tot afvalscheiding in Nederland. Voor een aantal afvalstoffen geldt deze verplichting pas wanneer er een specifieke minimumhoeveelheid afval door het bedrijf wordt geproduceerd. Wanneer de afvalstroom geconcentreerd vrijkomt en eenvoudig te scheiden en gescheiden af te voeren is, kan de verplichting tot scheiden ook bij kleinere hoeveelheden opgelegd worden.

Meer informatie over de afvalscheiding in uw bedrijf vindt u op: https://www.afvalcirculair.nl/onderwerpen/afvalregelgeving/afvalscheiden/afvalscheiding/

1. Elektrische en elektronische apparatuur (EEA)
2. Papier en karton
3. Folie
4. EPS (piepschuim)
5. Plastic bekers
6. Autobanden
7. GFT/Swill
8. Groenafval
9. Houten pallets
10. Houtafval
11. Glazen verpakkingen
12. Metalen
13. Steenachtig materiaal/puin
14. Textiel
15. Glas- en steenwol