RAJA &
het milieu

Al 65 jaar zet RAJA zich in!

We ondernemen actie om economie en milieu met elkaar te verzoenen in onze productinnovaties, ons aankoopbeleid en onze leveringen. Op deze pagina leest u ook alles over RAJA's maatschappelijke betrokkenheid en onze solidariteitsacties voor vrouwen.

Een beleid van duurzame aankopen

Als distributiebedrijf voert RAJA een verantwoord aankoopbeleid:

Onze prioriteiten:

We kopen een maximum van onze producten aan in Europa om zo de CO2-uitstoot te beperken.

van onze producten worden aangekocht in Europa.

In onze productselectie geven we de voorkeur aan producten gecertificeerd met het Ecolabel, gemaakt van hernieuwbare grondstoffen, die minder afval of grondstoffen verbruiken of die zijn te recycleren.

Identificeer eenvoudig al onze duurzame producten met dit symbool

Duurzaam verpakken, alsmaar gemakkelijker

Al 65 jaar introduceren we innovaties die zowel voordelig als milieuvriendelijk zijn.

In haar werking baseert de RAJA-Groep zich op de principes van de circulaire economie. Het basisidee hierachter is dat men de afvalproductie probeert te verminderen. Dat kan door verpakkingen aan te bieden die minder grondstoffen nodig hebben, die gemaakt zijn van gerecycled materiaal en die zelf kunnen worden gerecycled of hergebruikt.
Environment

Naar een milieuvriendelijkere distributie

RAJA's engagement om minder CO² uit te stoten

• We verwachten van onze transportpartners dat ze de nodige investeringen voorzien om het wagenpark tijdig te vernieuwen/aan te passen aan de meest recente Euro-normen, en te investeren in een goede planning om het aantal afgelegde kilometers tot een minimum te beperken.

-16% catalogi verstuurd de afgelopen 5 jaar

We willen optimaal informeren en communiceren en tegelijkertijd onze ecologische voetafdruk zo veel mogelijk beperken:
• Door meer online tools en diensten te ontwikkelen. Voorbeelden hiervan zijn digitale facturen en digitale pakbonnen.
• Door het aantal verzonden catalogi en de gebruikte hoeveelheid papier in het bedrijf te verminderen.
• Door papier te gebruiken uit duurzaam beheerde bossen (gecertificeerd met het PEFC- en FSC-logo).

Een sterk actieprogramma voor vrouwen en milieu

Het Actieprogramma Vrouwen & Milieu, dat voor het eerst werd gelanceerd in september 2015, wordt ook dit jaar voortgezet op basis van een reeks partnerproducten. Wist u dat er eind juni 2019 voor 1,4 miljoen euro werd opgehaald? Hiermee werden 40 gemeenschapsprojecten en meer dan 8 000 vrouwen ondersteund.
Environment

Een organisatie die zich inzet voor vrouwen wereldwijd

Danièle Kapel-Marcovici, CEO van de RAJA-Groep, is altijd van mening geweest dat een bedrijf niet alleen een economische, maar ook een sociale en maatschappelijke rol heeft te spelen. Het is met deze overtuiging dat zij in 2006 haar Stichting heeft opgericht om vrouwen te helpen en - buiten haar bedrijf - de waarden van solidariteit, respect en gelijkheid tussen mannen en vrouwen te verdedigen.
Credits foto: Du Pain & Des Roses
Environment