0800-224 24 24
Van 8.30 u. tot 17 u.
Grote bestellingen?
Gratis en snelle offerte
4,3/5
Klantbeoordelingen
0
Hervat uw aankopen waar u gebleven bent

RAJA Privacy statement

PRIVACYSTATEMENT

U bent het belangrijkste voor ons

Transparantie en respect voor uw privacy zijn voor ons van groot belang. We hechten dan ook veel waarde aan de gegevens die u ons bezorgt in het kader van onze handelsrelatie.

Of het nu gaat om een bezoek aan onze website, het aanmaken van een account of het plaatsen van een order. Hieronder kunt u lezen wat dat concreet voor u betekent: welke gegevens worden er van u verwerkt, hoe doen we dit en hoe verzekeren we hiervan een optimale beveiliging.

1. Uitgangspunten, verantwoordelijke & doeleinden

Wij leven alle principes van de "Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)" - ook bekend als "General Data Protection Regulation (GDPR)" - na. Dat houdt onder meer in dat wij uw persoonsgegevens zorgvuldig verwerken in overeenstemming met de hierna opgenomen doeleinden.

Ook zorgen we voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de integriteit en vertrouwelijkheid ervan te garanderen en verlies en onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens te voorkomen.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Rajapack BV (handelend onder de naam Rajapack), gevestigd te 4801LK Breda, Postbus 9415, KVK nr. 14070820.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw gegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens:

  • Om u onze producten en diensten te kunnen leveren en voor de afhandeling van uw bestellingen, vragen en eventuele klachten, met inbegrip van beoordeling van zakelijke kredietwaardigheid en preventie van fraude
  • Voor het goed onderhouden van onze website en de technische administratie ervan. Voor het uitvoeren van marktonderzoek ter verbetering van de technische en inhoudelijke kwaliteit van de website en om de inhoud van onze website aan te passen aan uw voorkeuren
  • Voor direct marketingdoeleinden, zoals het tonen van gepersonaliseerde reclame en voor werving.

2. Welke gegevens verzamelen wij en hoe lang bewaren wij die?

1. Gegevens die u ons zelf meedeelt

Door het aanmaken van een account of het opvragen van een catalogus of nieuwsbrief of door telefonisch, schriftelijk of via e-mail contact met ons te nemen verstrekt u ons zelf een aantal persoonsgegevens. Sommige daarvan zijn noodzakelijk voor de afhandeling van uw bestelling/vraag, andere helpen ons om u beter te leren kennen en onze diensten af te stemmen op uw behoeften: welke gegevens u ons noodzakelijk moet mededelen, geven wij aan op de formulieren door het symbool *.

Als u kiest om te betalen via overschrijving na ontvangst van een factuur, kunnen wij uw kredietwaardigheid controleren. Voor het controleren van deze kredietwaardigheid gebruiken wij uw gegevens.

Gegevens die wij verwerken delen wij alleen met derden als dat nodig is voor het uitvoeren van een bestelling (zoals bijvoorbeeld uw naam en adres aan de Post voor het sturen van mailings, aan de bank of Ingenico voor het verwerken van uw betaling of aan de leverancier die onze pakketten bij u bezorgt).

2. Gegevens die wij zelf toevoegen of bijhouden:

  • Uw (unieke) klantnummer
  • Uw klanthistorie (een overzicht van uw bestellingen, leveringen en betalingen)
  • Uw contacten met onze klantenservice. Voor onze website maken wij daarnaast ook gebruik van cookies, uw IP-adres en enkele andere gegevens:
  • Cookies: dit houdt alleen verband met onze website. U leest hier meer over in onze cookie policy
  • Uw IP-adres: dit wordt automatisch aan uw computer toegewezen door uw eigen Internet Service Provider voor toegang tot internet. Wij gebruiken uw IP-adres om na te gaan vanaf welk apparaat een bestelling geplaatst wordt. Hiermee kunnen wij eventuele fraude bestrijden bijvoorbeeld bij ongeautoriseerd gebruik van uw account door derden;
  • Het type en de versie van uw Internetbrowser en data in verband met uw laatste bezoek aan onze website.

3. Gegevens die door externe partners worden meegedeeld

Voor werving van nieuwe klanten en het up-to-date houden van alle adresgegevens maken wij gebruik van externe partners, die gespecialiseerd zijn in de gegevensverwerking van bedrijfsadressen.

De commerciële partners van Rajapack garanderen aan Rajapack dat zij toestemming hebben bekomen om de betreffende persoonsgegevens over te maken voor direct marketingdoeleinden.

4. Bewaartermijn

Wij bewaren gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. De gegevens worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt om u te identificeren. De gegevens kunnen ook langer worden bewaard voor archiveringsdoeleinden of om statistieken op te maken.

5. Uitschrijven uit commerciële communicatie

Op elk gewenst ogenblik kunt u zich uitschrijven om onze commerciële communicatie niet langer meer te ontvangen, zowel via de post of via elektronische weg.

3. Gebruik van gegevens

1. Beperkt intern gebruik van gegevens

Onze interne procedures waarborgen dat alleen die medewerkers van uw persoonsgegevens kunnen kennisnemen die deze nodig hebben voor hun werkzaamheden.

2. Delen wij uw gegevens aan derden mee?

Uw persoonsgegevens zijn bij ons vertrouwelijk: we gaan ze nooit aan derden verder verkopen. Voor de uitvoering van onze diensten maken wij gebruik van leveranciers, zoals het leveren van uw bestelling of het versturen van nieuwsbrieven. Voor uw gebruiksgemak werken we bijvoorbeeld samen met een softwareprogramma dat de bezoeken aan uw winkelmandje opvolgt. Nadat u uw winkelmandje heeft verlaten (zonder aankoop), wordt u er door hen via e-mail aan herinnert dat er zich nog producten in het winkelmandje bevinden die niet werden aangekocht. Via schriftelijke contracten zorgen wij ervoor dat al onze leveranciers ook onze strenge eisen van vertrouwelijkheid en beveiliging naleven.

Wij delen enkel persoonsgegevens met leveranciers die volgens onze instructies, en binnen een strikt contractueel kader, verwerkingen uitvoeren in kader van leveringen, kredietwaardigheidsonderzoeken remarketing acties en marketing automation.

4. Rechtmatigheid van de verwerking van gegevens

Uw gegevens worden verwerkt om onze goederen en diensten aan u te kunnen leveren. Daarnaast vragen wij uw toestemming bij het achterlaten van uw persoonsgegevens, je moet expliciet ons privacystatement accepteren waardoor je ermee instemt dat Rajapack jouw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met dit privacystatement.

Tenslotte verzamelen wij ook gegevens voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen, het werven van nieuwe klanten. We kiezen zoveel mogelijk partners binnen de EER. Indien we toch partners hebben van buiten de EER dan zullen deze moeten voldoen aan erkende adequaatheidsbesluiten (bv. Privacyshield) of eisen we passende waarborgen.

5. Duur van het bijhouden van de gegevens

Wij bewaren gegevens slechts voor een periode die nodig is om u als klant van dient te zijn, tenzij de wet ons een langere termijn voorschrijft.

6. Uw rechten

Hieronder vermelden we al uw rechten. Om van één van deze rechten gebruik te maken, stuurt u uw verzoek via Mijn gegevens beheren. U kunt dat ook per brief doen – richt die aan Rajapack nv, ter attentie van de privacyverantwoordelijke, Vrijheidweg 8 te 3700 Tongeren. Om er zeker van te zijn dat uw gegevens alleen bij uzelf terechtkomen, vergen wij identificatie bij een dergelijk verzoek.

Sommige gegevens kunt u rechtstreeks via de website inzien en/of verbeteren of aanvullen.

1. Recht op toegang

U heeft op elk moment zelf recht op inzage van uw eigen persoonsgegevens en kunt dat uitoefenen via onze website. Inzage in overige gegevens kunt u rechtstreeks bij ons opvragen, door dit formulier in te vullen: Mijn gegevens beheren.

2. Recht op verbetering & aanvulling

Zijn gegevens onjuist of onvolledig en kunt u ze zelf niet wijzigen via de website, meldt het ons, door dit formulier in te vullen: Mijn gegevens beheren.

3. Recht op gegevenswissing (inclusief recht op beperking of van verzet)

Wenst u dat uw gegevens uit ons bestand verwijderd worden (wissing), dan willigen wij dat steeds in, op voorwaarde dat wij niet verplicht zijn omwille van wettelijke redenen om deze nog gedurende een bepaalde termijn te bewaren.

Uw toestemming om (via post of e-mail) commerciële berichten te ontvangen, kunt u uiteraard op elk willekeurig moment weer intrekken door dit formulier in te vullen: Mijn gegevens beheren of bij elektronische communicatie ook via onze unsubscribe-link.

4. Een vraag stellen of klacht indienen

Heeft u vragen naar aanleiding van onze privacyverklaring of bent u van mening dat wij uw rechten onvoldoende waarborgen, dan kunt u ons dat steeds laten weten, door dit formulier in te vullen: Mijn gegevens beheren.

Uw klacht of vraag wordt snel behandeld en u ontvangt altijd bericht van ons. Natuurlijk kunt u ook hierover de toezichthoudende autoriteit contacteren, namelijk de autoriteit persoonsgegevens, Postbus 93374 te 2509 AJ DEN HAAG.

7. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Omdat de vertrouwelijkheid van uw gegevens ons nauw aan het hart ligt, gebruiken wij gepaste interne en externe veiligheidsmaatregelen om elk niet-toegestaan gebruik te voorkomen. Hiertoe behoren ook procedures bij zogenaamde datalekken.

Dit privacystatement werd voor het laatst aangepast op 11/10/2019 en is opgesteld in lijn met de huidige regelgeving. Wij houden ons het recht voor om de verklaring regelmatig te herzien op basis van gebruikte technologieën of gewijzigde regelgeving. Bij een wezenlijke wijziging ontvangt u daarover bericht van ons.