Van 8.30 u. tot 17 u.
Grote bestellingen?
Gratis en snelle offerte
4,4/5
Klantbeoordelingen
0
Hervat uw aankopen waar u gebleven bent
cat

Doelstellingen van de actie

img
De Stichting RAJA-Danièle Marcovici selecteert de projecten.
Kom meer te weten over de Stichting
img
RAJA kiest de partnerproducten. Voor elk gekocht pak uit deze selectie gaat er 1 euro naar de Stichting.
Bekijk onze partnerproducten
img
De Stichting schenkt het verzamelde bedrag aan de geselecteerde organisaties.
Ontdek de projecten

Ons engagement

De Stichting RAJA-Danièle Marcovici werd opgericht in 2006 onder de vleugels van de Fondation de France. De Stichting ondersteunt wereldwijd projecten om de levensomstandigheden van vrouwen te verbeteren. Ondertussen werden er al honderden organisaties en projecten ondersteund waar vele tienduizenden vrouwen de vruchten van konden plukken. In september 2015 werd de actie ‘Vrouwen en Milieu’ opgestart. Samen met de RAJA Group financiert de Stichting hiermee projecten die zich niet enkel inzetten voor het welzijn van vrouwen, maar ook voor het milieu.

Op 7 jaar tijd werd er:

 • Meer dan 2,5 miljoen euro ingezameld door 12 Europese filialen van de RAJA Group in 14 landen.
 • Hulp geboden aan meer dan 70 gemeenschapsprojecten.

Dankzij onze acties van september 2021 tot februari 2022 werd er € 306.152 ingezameld door de deelnemende landen van de RAJA Group (Frankrijk, Zwitserland, België Nederland, Oostenrijk, Engeland, Italië, Spanje, Denemarken, Zweden, Noorwegen, Polen, Tsjechië, Portugal). Het actieprogramma “Vrouwen en Milieu” maakte het mogelijk om hulp te bieden aan 6 projecten.


Projecten die momenteel worden gesteund

De Stichting RAJA-Danièle Marcovici selecteert projecten waar vrouwen en milieu een centrale rol in spelen.

Imece Initiative

Imece Initiative

Opleiden van vrouwelijke vluchtelingen om zonnebatterijen te bouwen en te onderhouden.

Turkije ontvangt duizenden mensen die hun land ontvluchten door oorlogen en discriminatie. Het merendeel van deze vluchtelingen zijn vrouwen en kinderen. Een groot deel van hen heeft geen inkomen. Vaak gaat het om alleenstaande, weduw- of geïsoleerde moeders, vrouwen die in bijzonder armzalige omstandigheden leven. Ongeacht hun leefomgeving – landelijk of stedelijk – trotseren deze families vele problemen die voortvloeien uit hun marginalisering. Ze voelen zich onzichtbaar. Ze hebben geen contact met de lokale Turkse gemeenschap. Ze spreken amper de taal en voelen zich van hun rechten beroofd. De organisatie “Imece” zet zich in voor deze specifieke, kwetsbare groep en laat hen deelnemen aan het programma Solar Age, dat als doel heeft hen economisch te emanciperen. Dit programma, dat geïnspireerd is door een project van het Barefoot College in India (gestart in 2018), geeft deelnemers de kans om hun kennis van zonne-energietechnologie te ontwikkelen. Solar Age wil namelijk technische skills aanleren, en dit voor de bouw en het onderhoud van zonnebatterijen. Het project werd voor het eerst gelanceerd in de Izmir-regio bij een gemeenschap van Syrische vrouwen. Daarna werd het opnieuw ingezet om vrouwen van etnische minderheden te bereiken die niet gesteund worden door de grote, internationale organisaties in Turkije. Zo hoopt het project ontheemde vrouwen op te leiden die in het multiculturele district in Basmane leven, precies waar de meest benadeelde groepen zich bevinden.

Nationale Federatie van Biologische Landbouw (FNAB)

 Nationale Federatie van Biologische Landbouw (FNAB)

Promoten van diversiteit in bestuursorganen door de leiderschapsvaardigheden van vrouwelijke landbouwers te versterken.

Zowat 25% van alle landbouwers die aan biologische landbouw doen, zijn vandaag vrouwen. Ondanks het feit dat ze alsmaar talrijker te vinden zijn in de Franse landelijke regio’s, blijft het lastig voor vrouwen om hun stem te laten horen. Ze zijn ondervertegenwoordigd in bestuursorganen. Nog te vaak lijden ze onder een gendergerichte onderverdeling van het werk op boerderijen. En ze hebben geen toegang tot de opleidingen en tools die nodig zijn om zich op professioneel vlak te ontwikkelen. De Nationale Federatie van Biologische Landbouw (FNAB) ondersteunt het werk van vrouwen in biologische landbouw en onderneemt actie om dit werk te versterken en te verbeteren. De organisatie deed een studie in 2018. De resultaten daarvan dienen als basis voor de implementatie van het ‘Vrouwen & Bio’-project, dat in september van dat jaar startte. Met dit project wilde de FNAB de positie van vrouwen in de biologische landbouw verstevigen. Hun steun werd vooral gebruikt om vrouwen aan te moedigen om in de landbouw te werken én om opleidingen te voorzien omtrent gendergelijkheid. Dankzij deze opleidingen ontstond er een netwerk van gendergelijkheidsambassadeurs die inmiddels fungeren als influencers die regelmatig in dialoog gaan met de landbouwgemeenschap. Een tweede fase van het project, gestart in 2020, had als doel de impact van het project en de daaruit voortkomende dynamiek tussen FNAB-leden in de landbouw te optimaliseren. Het project stimuleerde ook het interne bewustzijn en de wil om vrouwen beter te vertegenwoordigen in de bestuursorganen van de organisatie. Voortbouwend op de impact en de verwezenlijkingen van dit ‘Vrouwen & Bio’ project, wil de FNAB nu actie ondernemen om diversiteit in haar bestuursorganen te bevorderen door de leiderschapsvaardigheden van vrouwelijke landbouwers te versterken.

Carton Plein

Carton Plein

Bevorderen van de professionele re-integratie van dakloze vrouwen via kartonrecycling

In Frankrijk leven er vandaag bijna 300.000 mensen op straat, waarvan minstens 3.600 in Parijs. Ze leven in precaire en gevaarlijke omstandigheden (volgens het laatste verslag over de staat van slechte huisvesting van de stichting Abbé Pierre). Het merendeel van hen is werkloos en kampt met tal van problemen met huisvesting, gezondheid, verslavingen en inkomen. De organisatie Carton Plein werd opgericht om deze mensen te helpen. De organisatie besloot iets te doen aan de uitsluiting van daklozen én de hoeveelheid kartonafval in de straten van de hoofdstad. Ze tracht de socioprofessionele re-integratie van daklozen te bevorderen en hun sociale verbondenheid te vergroten en dat door kartonnen dozen te recyclen. Meer en meer vrouwen bevinden zich in deze kwetsbare toestand. Zij zijn vaak onzichtbaar en leven in een zeer zorgwekkende situatie van maatschappelijk geweld. Het voorgestelde project is een voortzetting van de aanpak van Carton Plein om meer aandacht voor gender te integreren in hun activiteiten. De organisatie hoopt de steun voor vrouwen te verbeteren door deze meer aan te passen aan hun noden en profielen.

Proyectar Sin Fronteras

 Proyectar Sin Fronteras

Verbeteren van de empowerment van vrouwelijke landbouwers door agrotoerisme en de bescherming van het milieu.

In 2016 had Colombia al meer dan 50 jaar van gewapende conflicten achter de rug, die miljoenen ontheemde mensen tot gevolg hadden. De meesten ontvluchtten landelijke regio’s om zich te vestigen in grote steden, waar de integratie moeilijk verloopt. Op dit moment leeft bijna 42% er onder de armoedegrens en 15% zelfs in extreme armoede. De prijzen van voedsel rijzen er de pan uit sinds de pandemie, wat het risico op voedselschaarste vergroot. Vrouwen worden het eerst getroffen in dergelijke omstandigheden. Ze bevinden zich ver van de arbeidsmarkt. Ze staan vooral in voor huishoudelijke taken en zijn financieel afhankelijk van hun man. De organisatie Proyectar Sin Fronteras (PSF) werkt sinds 2012 vanuit La Calera, een gebied dat bekend staat om zijn biodiversiteit, en probeert er kwetsbare groepen te re-integreren op de arbeidsmarkt. Zij doen dit door hun skills in biologische landbouw te versterken en door hen te helpen bij de verkoop van fruit- en groentemanden. Voortbouwend op het succes van deze actie, wil PSF nu een nieuwe stap zetten. Ze wil de bronnen van inkomsten diversifiëren voor de vrouwen van La Calera en dat door in te zetten op agrotoerisme en het creëren van ‘voedselbossen’, bedoeld voor eigen consumptie en om verkoopbare producten te kweken.

Mékong Enfants des Rizières

Mékong Enfants des Rizières

Opleiden van vrouwen in technieken voor aquacultuur en insectenkweek om zo een gecontroleerde en regelmatige productie te genereren als een extra bron van inkomsten.

Met een 141ste plek van de 177 in de Human Development Index, is Laos een van de minst ontwikkelde landen ter wereld. De genderongelijkheid is er groot en is nog toegenomen door de pandemie. Vrouwen zijn er lager geschoold, hebben onzekere banen en worden minder betaald dan mannen. De Laotianen leven voornamelijk in landelijke gebieden en zijn erg afhankelijk van de Mekong, aangezien het water van deze rivier zorgt voor belangrijke bronnen van voedsel en inkomsten. De intensieve exploitatie van de rivier bedreigt echter de biodiversiteit en de voedselzekerheid van de bewoners in deze regio. De inwoners van Dongkouay – een dorp in de provincie Vientiane – kampen met deze moeilijkheden en vroegen daarom hulp aan de organisatie “Mekong Enfants des Rizières”. De stichter van deze organisatie hielp het dorp namelijk al eerder door materialen te doneren. Samen met de organisatie van de dorpsgemeenschap, Pa Namkong Loa Community Association (PNLCA), startten ze dit project. Het wil vrouwen in het dorp aanzetten om meer verantwoordelijkheid op te nemen, en dat door hun technische en organisatorische vaardigheden te versterken, specifiek in rijst-viskweek en entomologie (insectenkweek). Rijst-viskweek is een methode om vis te kweken in rijstvelden terwijl er ook rijst geteeld wordt. Op die manier heb je met de visverkoop een extra activiteit.

Terre & Humanisme

Terre & Humanisme

Begeleiden van vrouwen bij de ontwikkeling van hun agro-ecologische skills en het uitbouwen van een groentetuin

Benin bestaat voornamelijk uit landelijk gebied, gekenmerkt door het belang van familiale zelfvoorzieningslandbouw, die zeer afhankelijk is van het weer. In het noorden van het land, waar zich de meeste landbouw- en bosgebieden bevinden, heerst er een woestijnachtig, Sahel-klimaat. Deze zone wordt geconfronteerd met een aanzienlijke afname van natuurlijke bronnen (water, bodem, biodiversiteit). Dat is het resultaat van de combinatie van ongeschikte landbouwactiviteiten en ernstige verdroging van het klimaat. Bovendien is er veel ontbossing in deze regio, door de toenemende vraag naar stookhout en steenkool. Om al deze redenen is de landbouw dus niet langer in staat om families te onderhouden. Zij die zich in de meest penibele situaties bevinden, vluchten het land uit. Vrouwen zijn extra kwetsbaar voor deze moeilijkheden. Zij zijn immers gewoonlijk lager geschoold dan mannen, hebben minder toegang tot allerlei bronnen en zijn het vaakst verantwoordelijk voor de landbouwactiviteiten in de familie. Net om die biodiversiteit aan te pakken en de zelfvoorzienendheid van vrouwen te verbeteren, besloot de organisatie Terre & Humanisme (TH) tussen te komen. Samen met de lokale organisatie ORAD (Rurale Organisatie voor Duurzame Landbouw), startte TH een opleidingstraject in ecologische landbouw op met 50 vrouwen: eerst een groep van 10, dan twee groepen van 20. Deze vrouwen komen uit 10 dorpen in het Donga-departement in het noordwesten van het land. De organisatie ondersteunde hen in de uitbouw van een groentetuin en leidde hen op om betere kookstellen te bouwen die minder hout verbruiken. Na het succes van de pilootfase van één jaar, wil de organisatie dit project voortzetten en de vaardigheden van ORAD nog verder ontwikkelen om op lange termijn een duurzame aanpak te verzekeren.

Een terugblik op de vorige projecten van de actie Vrouwen & Milieu

Projecten waar u aan heeft bijgedragen tussen maart en augustus 2022

Agrisud International

Agrisud International

De ontwikkeling van duurzame en inclusieve landbouw door vrouwen steunen bij etnische minderheden in Hoang Lien

 • 44 vrouwen uit etnische minderheden in het Hoang Lien National Park werden begeleid bij de ontwikkeling van een duurzame en inclusieve landbouw
 • 55 vrouwen uit etnische minderheden namen deel aan taalcursussen voor volwassenen
 • Testimonial van Ms. May, lid van de groep pluimveehouders in het dorp Nam Toong, afkomstig uit de Dzao-minderheid

“Mijn naam is Phan Ta May. Ik werd geboren in 1997 en woon in Nam Toong, in de Ban Ho-gemeenschap. Op dit moment sta ik aan het hoofd van de Nam Toong-groep van pluimveehouders. Voor het project startte, kweekte ik mijn kippen met afval, op kleine schaal. Het duurde erg lang voor ze dik genoeg waren om te verkopen. Het project bracht veel verandering. Zo leerden we bijvoorbeeld in groep te werken, maar ook hoe we kippenvoer kunnen maken om hen sneller te doen groeien, hoe we het kippenhok schoonmaken en hoe we preventieve medicatie kunnen gebruiken om de kippen gezond te houden.”

Bezoek de website van deze organisatie

BlueEnergy

BlueEnergy

Kwetsbare, oudere of mindervalide vrouwen opleiden in agro-ecologische activiteiten om zo hun voedselzekerheid en voedzaamheid te verbeteren.

 • 49 fkwetsbare, oudere en/of mindervalide vrouwen werden opgeleid in agro-ecologische praktijken om zo hun voedselzekerheid en voedzaamheid te verbeteren.
 • Dankzij hun doorgedreven opleiding in biologische landbouw en de technische ondersteuning van blueEnergy-studenten en technici, hebben deze vrouwen hun tuinen ingericht om hun voedingspatroon en gezondheid te verbeteren. Ze hebben ook aan autonomie gewonnen en kunnen nu hun kennis delen met anderen en hun tuin als voorbeeld geven.
 • Testimonial van Helen Méndez Espinoza, afkomstig uit Kukra Hill, De Zuid-Caribische kust van Nicaragua. Ze is een derdejaarsstudent Agrobosbouw aan de URACCAN-universiteit en kandidaat voor een erkenning als docent bio-intensieve landbouw (basisniveau) in blueEnergy’s PROCERMABI-programma (Biointensive Teacher Certification Program).

“Ik ben tevreden over de toepassing van de bio-intensieve landbouwmethode die ik deelde met de gezinnen, vooral dan mindervalide en oudere mensen, om zo een bio-intensieve tuin te creëren. We gingen naar hun thuis om hen te begeleiden bij het aanleggen en onderhouden van een bio-intensieve tuin. We vroegen hen ook wat hen het meest interesseerde, bespraken hoe ze hun voedingspatroon en gezondheid konden aanpakken, enz. De mensen die we opvolgen vertelden ons al dat ze hun ruimte én hun gezondheid hebben verbeterd.”

Bezoek de website van deze organisatie

Empow'her

Empow'her

Vrouwen ondersteunen bij de ontwikkeling van een duurzame landbouw door hen de mogelijkheid te geven om een actieve rol te spelen in hun eigen economische ontwikkeling, en door op een positieve manier bij te dragen aan acties die klimaatverandering tegengaan.

 • 1.925 vrouwen werden begeleid bij de ontwikkeling van duurzame landbouwprojecten en hun bijdrage aan acties die klimaatverandering bestrijden
 • 960 trainingsessies over ecologische landbouw werden voorzien
 • 860 stuks landbouwmateriaal werden uitgedeeld
 • Testimonials van Roumanatou Moustapha en Tahoua-ambassadeur

“We zijn zeer blij deze ondersteuning te krijgen. Het landbouwmateriaal en de handwaskit bereiken ons op het juiste moment van Empow’her Niger.” Halima Mai Dabo, deelnemer, Tahoua-ambassadeur “Bedankt PERENIA dat je ons toonde hoe we bio-pesticiden kunnen maken met lokale producten. We doen er alles aan om duurzaam te werken”

Bezoek de website van deze organisatie

Habitat-Cité

Habitat-Cité

Verbetering van de leefomstandigheden van vrouwen door hen op te leiden in bouwactiviteiten op school, door hun bewustzijn te vergroten over het belang van een landbouw die het milieu respecteert en door voedselbossen te creëren

 • 16 vrouwen werden opgeleid in bouwactiviteiten op school en hun bewustzijn van het belang van milieuvriendelijke landbouw werd vergroot door twee voedselbossen te creëren.
 • 50 meisjes en tieners werden geïnformeerd over hoe ze ongelijkheid tussen vrouwen en mannen kunnen herkennen en hoe ze daarbij kunnen handelen.
Bezoek de website van deze organisatie

Women of Africa

Women of Africa

De biodiversiteit herstellen en behouden in de botanische tuin van Camayenne én tegelijk vrouwen opleiden en jobs voor hen creëren.

 • 43 vrouwen vonden een job in het herstel en het behoud van biodiversiteit in de botanische tuin van Camayenne
 • 1.000 bomen werden geplant in de botanische tuin door vrouwen
Bezoek de website van deze organisatie

Pik Pik Environnement

Pik Pik Environnement

9 moeders uit Île-Saint-Denis werden geïnformeerd over afvalbeheer en hoe ze die goede praktijken kunnen verspreiden bij anderen.

 • Ze verspreidden 400 documenten over de bewustmaking van het belang van milieuvriendelijke handelingen in hun buurt.
 • Het Eco-citizen Passport gaf mensen terug de mogelijkheid om actie te ondernemen. Dankzij de steun van de deelnemers aan verschillende workshops, zien zij hoe de aanpak impact kan hebben in hun familie (dagelijks verantwoord verbruik) en buurt (met een verbetering van de leefomgeving).
 • “De onderwerpen die we bespraken waren interessant en we discussieerden erover op een informele manier, bij een koffietje. De thema’s waren gevarieerd. Het is goed dat ieder zijn mening mocht geven.” - Léa Bourlier Chartier, deelnemer en manager van Ilôt Gramme, een groothandel in Île-Saint-Denis
Bezoek de website van deze organisatie